Raundahl & Moesby A/S skiftede til Dynamics 365, som kunne understøtte deres fremtidige vækst

En stærkt stigende vækst betød, at Raundahl & Moesby A/S fik brug for et bredere økonomisystem, der kunne tilpasses virksomhedens behov og lette de administrative processer, herunder udtræk af flere detaljerede informationer.

Raundahl & Moesby blev stiftet i sommeren 2013 og har siden opnået en stærk og synlig placering i ejendomsbranchen med en profil som en ansvarlig, engageret og konkurrencedygtig totalentreprenør og udviklingsrådgiver.

Efterhånden som virksomheden er vokset, har det affødt et behov for at udskifte økonomisystemet med et bredere virksomhedssystem. Løsningen blev Microsoft Dynamics 365, og ERPgruppen har stået for hele projektforløbet.

“Jeg synes, vi har fået et godt system, der understøtter den vækst, vi forventer fremadrettet.”

Vi skulle finde en anden løsning end E-conomic

“Det var undervejs et stykke tid. Vi kunne se, at vi skulle finde en anden løsning end E-conomic. Det er et fint økonomisystem, men det var efterhånden blevet for simpelt til vores brug.

Jeg har tidligere arbejdet i Microsoft Dynamics NAV og været glad for det. Derfor blev vi enige om, at det skulle være Dynamics 365, og så havde vi samtaler med forskellige leverandører.

Det var vores forventning og håb, at vi kunne finde en leverandør, som kunne forstå vores forretning og omfanget af vores behov. Det syntes vi umiddelbart, at ERPgruppen kunne imødekomme.

Ved de første møder virkede det som om, at de kunne køre processen igennem på en fornuftig måde”, siger Lena Brøsted, der er finanscontroller hos Raundahl & Moesby.

God kommunikation under hele processen

ERPgruppen indledte med en forventningsafstemning og lagde derefter, sammen med Raundahl & Moesby, en plan for omlægningen til Dynamics 365.

“Jeg har tidligere oplevet at udskiftningen af et ERP-system kunne være noget langhåret, men ERPgruppen har klaret projektledelsen rigtig fint.

Der var en god praksisorienteret dialog, og jeg oplevede, at vi havde en fælles referenceramme.

Der var tilknyttet en medarbejder fra ERPgruppen med regnskabserfaring, og det fungerede godt. Vi gik alle vores processer igennem og nåede frem til, at vi langt hen ad vejen kunne klare os med en standardløsning.

Selve overflytningen er gået nemt, og der har været en god opfølgning og hjælp undervejs. Der er ikke noget, der er kørt skævt i forløbet, og der har været en rigtig god kommunikation under hele processen.”

Et system, der understøtter den fremtidige vækst

ERPgruppen har også forestået oplæring af medarbejderne hos Raundahl & Moesby. Der har blandt andet været afholdt interne undervisningsdage skræddersyet til virksomheden.

“En grundig gennemgang af funktionerne var vigtig for os.

På undervisningsdagene fik vi en introduktion til, hvordan det fungerede, og derefter prøvede vi selv. Det kører perfekt nu, og vi har fået mulighed for at trække de informationer, som vi ønskede os fra start.

Jeg synes, vi har fået et godt system, der understøtter den vækst, vi forventer fremadrettet.”

Vil du høre mere om Dynamics 365?

Overvejer du også at skifte dit nuværende økonomisystem ud med Dynamics 365?

Du kan få mere viden om Dynamics 365 her:

Raundahl & Moesby