Få bedre overblik over dine indtægter og udgifter

Har du brug for at få bedre overblik over dine indtægter og udgifter ved at kunne fordele dem på bestemte perioder i dit regnskab? Få en løsning til Microsoft Dynamics C5 hvor du kan få et mere retvisende billede af din månedlige omsætnings- og omkostningsfordeling.

Du kan lave en periodisk fordeling af både indtægter og udgifter. Du kan periodisere dine indtægter i dit regnskab, hvor du fordeler beløbet udover flere perioder i regnskabet, i stedet for at bogføre det samlede beløb på én periode. Du kan også periodisere dine udgifter, så du kan undgå at have store omkostninger først på året og ingen sidst på året, eller omvendt.

Fordele med periodisk fordeling af indtægter og udgifter:

  • Få et retvisende billede af månedlige omsætnings- og omkostningsfordeling
  • Fordel dine indtægter og udgifter i perioder
  • Periodiser på ordrer, projekter og indkøb
  • Lav periodisering på fakturaniveau eller linjeniveau