Digital bogføring – automatiser og effektiviser din bogføringsprocedure 

Få en lettere hverdag med dine bogholderiopgaver, så du kan yde mere og få hænderne fri til at lave dine andre opgaver. Du kan håndtere dine fakturaer og bilag elektronisk, så du har dem samlet et sted.

Med et effektiviseringsværktøj til din bogføring kan du digitalisere processerne og automatisere de daglige rutiner. Du får den nemmeste måde at bogføre på og får ovenikøbet et rent skrivebord.

Fordele med digital bogføring:

  • Få automatiseret din bogføringsprocedure med digital bogføring
  • Alle typer bilag kan arkiveres elektronisk (også kvitteringer)
  • Nemt at genfinde bilag elektronisk – ligger centralt i ét system

  • Modtag bilag via e-mail, scanner eller fra mobiltelefon

  • Få minimeret fejl ved at automatisere bogføringsprocesserne
  • Få et nemt og effektivt godkendelsesflow
  • Revisor får online adgang til regnskab og bilag
Digital bogføring - ERPgruppen

Mindre rod – større overblik

Med et digitalt bogføringssystem får du godt overblik og struktur over dine papirer og bilag. Bilagene bliver registreret og indscannet i et smart bogføringssystem (Bilagsscanning.dk), enten via e-mail, en scanner eller din mobiltelefon. Du slipper for manuel indtastning, da systemet automatisk afløfter data fra fakturaer, kvitteringer eller andet bilag.

En medarbejder kan eksempelvis scanne sin bagerkvittering for udlæg med sin mobiltelefon og sende den direkte til bogføringssystemet, så kvitteringen ikke forsvinder. Alle bilag sendes til én e-mailadresse, så du får alle bilag ind ét og samme sted.

Modtag bilag via mail, scanner eller mobil

Automatiser bogføringsprocessen

Du sikrer desuden, at der bliver bogført rigtigt, også med momsen. Systemet sørger for automatisk kontering, så du kun skal håndtere de poster, der er åbne.

Ligeledes kan bogføringssystemet håndtere bankindlæsning og sørger for automatisk bankafstemning og udligning, så du slipper for manuelt at afstemme hver enkel postering. Bilagene gøres automatisk klar til at blive bogført, og det eneste, du skal gøre, er at trykke Bogfør.

Arkiver alle bilag elektronisk 

Noget helt unikt er, at det digitale bogføringssystem kan håndtere og arkivere alle slags bilag – ikke kun købsfakturaer, i modsætning til mange andre bogføringssystemer. Det er uanset, om det er købsfaktura, mobilscanning af kvittering, kontoudtog, lønbilag, efterposteringer eller lignende – gælder også EAN fakturaer.

Alle bilag arkiveres elektronisk i ét samlet system, så du nemt kan genfinde et bilag igen. Du undgår dermed papirrod på skrivebordet, slipper for at arkivere i ringbind samt sikrer at al viden ligger centralt gemt i bogføringssystemet og ikke hos den enkelte bogholder.

Få online adgang til bilag

Det digitale bogføringssystem kan tilgås online eller via dit økonomisystem. Din revisor kan nemt få adgang til dit regnskab og alle dine bilag, uanset hvor revisoren be nder sig. Du behøver ikke længere at aflevere alle bilag og ringbind fysisk til revisoren, og kan dermed både spare din og revisorens tid, ressourcer og transport.

Du kan se alle bilag i enten C5 og NAV, eller online på hjemmesiden www.bilagsscanning.dk.

Integration til Microsoft Dynamics C5/NAV

Det digitale bogføringssystem Bilagsscanning.dk kan integreres med flere økonomisystemer, herunder Microsoft Dynamics C5 (fra version 2016) og Microsoft Dynamics NAV (fra version 2013 R2).

Integrationen betyder, at du slipper for dobbelt arbejdet ved at arbejde i flere systemer. Når en ny kreditor eksempelvis bliver oprettet i bogføringssystemet, kan den også automatisk blive oprettet i C5 eller NAV, så du kun skal oprette den én gang.