Hvad er Power Platform?

Microsofts Power Platform er en samling af softwareapplikationer til forretningsdata, appudvikling og automatisering. Applikationerne i Power Platform er Power BI, Power Apps og Power Automate. Med Power Platform kan du analysere data, opbygge løsninger og automatisere processer.

Du kan enten bruge applikationerne hver for sig, eller du kan forbinde dem med hinanden – og med din Office 365, Dynamics 365 (Business Central og Sales) samt Azure. Det giver dig en endnu stærkere og mere komplet forretningsløsning.

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI – analyser dine data

Microsofts Power BI er et stærkt rapporteringsværktøj, der kan hjælpe dig med at analysere dine forretningsdata.

Med Power BI kan du få et godt visuelt overblik over dine forretningsdata, der gør det nemmere for dig og medarbejderne at træffe de rigtige beslutninger baseret på data.

Du kan nemt og enkelt lave rapporter og få dine data vist med flotte grafer og diagrammer. Det er desuden nemt at dele interaktive datavisualiseringer med medarbejderne.

Power BI kan integreres med dit økonomisystem Dynamics 365 Business Central, dit CRM-system Dynamics 365 Sales og Office 365.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps – opbyg løsninger

Microsofts Power Apps gør det muligt at lave brugertilpassede løsninger, der løser forretningsmæssige udfordringer.

Hver enkel virksomhed har typisk sine individuelle behov for tilpasninger i sit IT-system. Det kan være nogle felter, der er nødvendige at få tilføjet, som ikke ligger i standardløsningen i eksempelvis sit økonomisystem.

Denne tilpasning kan nemt og hurtigt blive opbygget som en app med Power Apps. Kodeniveauet er lavt, så alle har mulighed for at kunne opbygge dem.

Power Apps kan integreres med dit økonomisystem Dynamics 365 Business Central, dit CRM-system Dynamics 365 Sales og Office 365.

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate – automatiser processer

Microsofts Power Automate gør det muligt for at opbygge automatiserede arbejdsprocesser i dit Microsoft program.

Du kan nemt og hurtigt opbygge en automatisering af gentagne og rutinemæssige opgaver, der kan være tidskrævende at udføre manuelt.

Med Power Automate kan du strømline arbejdsprocesserne og øge virksomhedens produktivitet, så der bliver mere tid til at koncentrere sig om andre vigtige opgaver.

Power Automate kan kobles på dit økonomisystem Dynamics 365 Business Central, dit CRM-system Dynamics 365 Sales og Office 365.

Automatisering af arbejdsprocesser skaber stor værdi for forretningen

Microsofts undersøgelse viser, at automatisering af arbejdsprocesser med Power Automate
reducerer virksomheders udviklingsomkostninger og øger effektiviteten.