Business Central og automatiseret lagerstyring skal håndtere mere end 60 webshops hos je.dk

På je.dk kan danske virksomheder købe stort set alt inden for firmagaver og profilbeklædning blandt webshoppens mere end 10.000 varenumre. Je.dk udvikler og driver også fan-webshoppen for fodboldklubberne FCM og AaB – og som et sidste ben hos je.dk er der forretningsområdet Spil og Lotteri med egenproduktion af fx spilleplader og bankoplader.

“Alt i alt driver vi mere end 60 forskellige webshops,” indleder Lene Kreutzfeldt Hansen, Administrations- og Økonomichef hos je.dk.

Egen webshop, personale-webshops og fan-webshops

“Hovedparten af vores webshopforretning er på egne kunder – det er fx virksomheder der indkøber julegaver, eller medarbejdere som bestiller profilbeklædning eller anden form for merchandise i virksomhedens personale-webshop. På vores firmawebshops bestiller vi som oftest varerne hjem, efterhånden som kunderne skal bruge dem – vi har lidt på lager, men er mest ordreproducerende,” forklarer Lene.

“På vores to fodboldklubber FCM og AaB sælger vi kun varer på lager. Vi har udviklet klubbernes fan-webshops, og vi står for den daglige drift og al lagerstyring, mens klubberne selv styrer markedsføring og planlægning af sortiment.”

Ordrehåndtering og lagerstyring skal køre benhårdt

Uanset om der er tale om indkøb af 450 Kaj Bojesen mini-aber til firmajulegaven eller den nye AaB-spillertrøje til nevøens 10-års fødselsdag, så skal ordrehåndtering og lagerstyring køre benhårdt.

“I 2020, som jo har været atypisk pga. corona, har vi håndteret mere end 30.000 ordrer i vores to fodboldshops, og ca. 3000 ordrer i vores virksomheds-shops – her skal man huske, at en ordre fx kan være en virksomhed, der køber tøjpakker med profilbeklædning til samtlige medarbejdere,” uddyber Lene.

“Alle vores webshops skal køre fuldstændig strømlinet. Det stiller store krav til optimering af vores lagerstyring, og det stiller store krav til samkøring mellem webshops og vores ERP-system, for at alt fungerer og stemmer,” fastslår Lene.

Tiden moden til at udskifte C5

Microsoft valgte i 2013 at stoppe al videreudvikling af C5, og i januar 2019 lukkede Microsoft også for vedligeholdelse og support på C5. I starten af 2020 var tiden derfor blevet moden for je.dk til at skifte ERP-løsning, fortæller Lene.

“Vi overvejede alternative ERP-løsninger på markedet. Helt overordnet, så vurderede vi, at je.dk med vores forretning og behov var for store til Uniconta og for små til NAV. Business Central var derimod mere over i det, vi skulle bruge – nemlig en ERP-løsning der kan håndtere vores lagerstyring og koble det hele tæt sammen med vores webshopløsning.”

Lagerstyring med håndscannere er den eneste rigtige vej at gå

Det enorme lager hos je.dk kører lige nu 100 % manuelt. Seks fuldtidsansatte medarbejdere plus medarbejdere på tilkald tager sig af de mange tusinde ordrer på lageret, lige fra selve ordrehåndteringen og plukning og pakning af ordrer til fx trykning af firmalogoer på profilbeklædning eller spillernavne på fodboldtrøjer. Det tager tid – og det kan ikke undgås, at der opstår menneskelige fejl undervejs.

“Med så mange varenumre vi har, er en lagerstyringsløsning med håndscannere den eneste rigtige vej at gå – alene på de to fodboldklubber håndterer vi 7000-8000 varenumre,” fortæller Lene.

“Vi havde planlagt at implementere lagerstyringen med håndscannerløsningen samtidig med, at vi implementerede Business Central. Men fordi det ville falde sammen med vores allermest travle tid på året, valgte vi at skubbe indkøringen af scannere på lageret et halvt år.”

“Når vi er fuldt oppe at køre med Business Central og automatiseret lagerstyring med håndscannere, bliver vi langt mere effektive i vores ordrehåndtering, end vi er i dag. Samtidig bliver vi mere nøjagtige, og fejlraten vil falde,” fastslår Lene.

Vi har valgt den rigtige løsning

I skrivende stund er medarbejderne hos je.dk stadig i gang med at vænne sig til at arbejde i Business Central, men allerede nu kan Lene se, at det overordnet set fungerer fint at have skiftet ERP-system.

“Der er jo altid noget tilvænning fra at arbejde i det kendte, gamle system til at arbejde i et nyt system. Men der går ikke lang tid, før vi har glemt rutinerne i C5, og det er Business Central, der er blevet rutine for os,” siger Lene.

“Med de ting vi kan gøre i Business Central, og de kode-muligheder vi har i vores egen webshopløsning til samkøring, så er jeg ikke i tvivl om, at vi har valgt den rigtige løsning,” konkluderer Lene.