GardenLife skifter fra NAV til Business Central for at imødekomme ønsker og krav fra sine kunder og leverandører

Efter mange år med NAV som trofast ERP-arbejdshest besluttede GardenLife i foråret 2021 at skifte til Business Central. Den vigtigste grund? At kunne imødekomme de stigende ønsker og krav fra kunder og leverandører til øget integration og EDI-dataudveksling gennem hele værdikæden.

“Vi stod i en situation, hvor vi havde kørt en ældre NAV i 5-6 år på egne, efterhånden gamle, servere, og gennem årene havde vi lavet rigtig mange specialtilpasninger i forhold til integrationer og EDI- dataudveksling,” fortæller direktør i GardenLife, Frank Faurskov Hansen.

Med omkring 4500 varenumre leverer GardenLife alt til haven – fra foderhuse til bålfade – og har nogle af Danmarks største byggemarkeder som kunder.

“Vi oplevede stigende ønsker og krav fra vores kunder og leverandører til øget integration og EDI-dataudveksling gennem hele værdikæden, fortæller Frank og forklarer, at det blev sværere og sværere at imødekomme kundernes og leverandørernes ønsker med det daværende ERP-system.”

“Vi havde godt nok købt opdateringer til vores NAV, men ikke fået dem implementeret. Med så mange specialtilpasninger og -integrationer i vores NAV-løsning stod vi overfor et meget stort opdateringsprojekt, hvis det hele skulle implementeres.”

NAV var blevet spændetrøje for forretning og vækst

GardenLife stod med andre ord i en situation, hvor de kunne vælge mellem at bruge flere penge på ERP og blive siddende i en gammel NAV-løsning med flere og flere specialtilpasninger – eller bruge ERP-pengene på at komme over på en bedre platform og så bygge videre derfra med standard apps.

“Vi kunne vælge at tage den store tur på NAV med 3-4 opgraderinger eller skifte til Business Central. Vi tror på, at fremtiden bringer stigende krav og ønsker om kundeintegrationer og SCM-integrationer. Vi valgte derfor at skifte til Business Central for at stå optimalt i forhold til fremtidens krav om integrationer og dataudveksling,” forklarer Frank.

Business Central er en mere fremtidssikker ERP-løsning

Til forskel fra NAV er Business Central altid opdateret, fordi det er en cloud-løsning. Det betyder også, at Business Central er et ERP-system, der løbende videreudvikles, blandt andet gennem udvikling af en lang række standard apps.

“Business Central er en mere fremtidssikker ERP-løsning. Ser man fx på EDI-forbindelser, så er de i NAV programmeret som specialtilpasninger dybt inde i selve kernen, men med Business Central bruger vi apps. Apps er langt hurtigere og mere smidige at have med at gøre,” fastslår Frank.

Business Central gør GardenLife’s forretningsmodel mere skalerbar

Frank ser i det hele taget rigtig mange nye muligheder for at udvikle forretningen med Business Central.

“Fordelene ved Business Central er vi slet ikke færdige med at grave ud. Vi er først lige ved at tage hul på alt det ekstra, vi kan få ud af Business Central og apps, fx ordremodtagelse på EDI. Før kørte vi med specialtilpasninger en til en, nu er det blevet meget nemmere for os at koble flere kunder og leverandører på EDI,” fortæller han.

“For tre år siden havde vi eget lager. Det har vi outsourcet til et logistikcenter, og også der har vi nu fuld EDI-integration. Vi er inde i en voldsom vækst og er afhængig af at kunne køre en forretningsmodel, hvor vi kan gøre det hele mere skalerbart.”

Blæst bagover af mulighederne for at bruge BI

Frank fortæller, at lageromsætningshastigheden er et af de områder, GardenLife har arbejdet med at videreudvikle ved at bruge mulighederne i Business Central.

“I NAV kørte vi med specialtilrettet rapportlayout. Hver eneste rapport skulle trækkes manuelt og bearbejdes i excel, før vi kunne se lageromsætningshastigheden. Det var en langsommelig og triviel opgave, og vi fik det kun gjort ad hoc.”

“Nu har vi fået hurtig adgang til relevante data via standardrapporter i Power BI, som arbejder sammen med Business Central. Når først vi har sat rapporten op, så er det bare et tryk på en knap, og så har jeg en færdig rapport i min indbakke hver morgen på de KPI’er, vi har valgt at måle på,” fortæller Frank.

“Jeg er i det hele taget blevet blæst bagover af mulighederne for at bruge BI. Når man har let adgang til data, er det nemmere at få struktur på den løbende KPI-opfølgning – man når simpelthen mere i en travl hverdag,” siger Frank.

Nu har vi hele kontoret med på pc’en

At Business Central er en cloud-baseret løsning giver nogle ekstra fordele, indskyder Frank.

“Med vores gamle NAV-løsning oplevede vi problemer med hastighed og svartider, når vi var væk fra kontoret, fx på kundemøder. Systemet blev simpelthen langsomt.”

“Efter skiftet til cloud og Business Central mærker vi tydeligt, at vi nu har hele kontoret med på pc’en. Det fungerer markant bedre end tidligere, og vi har en oplevelse af, at det hele er langt mere smidigt nu. Vi arbejder lige godt, uanset om vi er på kontoret, på kundemøder eller arbejder hjemmefra,” slutter Frank.