Hvad kommer i april release 2019 til Dynamics 365?

Microsoft kommer hvert år ud med to store opdateringer til Dynamics 365 (“NAV 2019”), der indeholder optimeringer og nye smarte features i programmet.

Det ligger typisk i april og oktober måned.

Vi har i denne artikel fremhævet syv af de mange forbedringer, der er at se frem til.

1. Gem filtre på lister

Du kan gemme filtre, du sætter på listebilleder, fx. på din kundeliste.

Gem filtre på lister - Dynamics 365

2. Se betalingsoplysninger i faktabokse med kunde- og leverandørstatistik

Oplysninger om betalinger og sidste betalingsdatoer er nu tilgængelige i faktabokse med kunde- og leverandørstatistik.

Se betalingsoplysninger i faktabokse med kunde- og leverandorstatistik - Dynamics 365

3. Flet identiske kunder eller leverandører

Hvis der ved en fejl, er blevet oprettet en dublet af en kunde- eller leverandørpost, kan du nu flette sådanne duplikerede poster til en enkelt post.

Flet identiske kunder eller leverandorer - Dynamics 365

4. Masseimporter varebilleder

Du kan nu importere flere varebilleder på én gang.

Du skal blot give dine billedfiler et navn, der svarer til dine varenumre, komprimere dem til en zip-fil, og derefter bruge siden Importér varebilleder.

Alternativt kan du bruge den assisterende opsætningsvejledning Konfigurer varebilleder. Kun varekort, der ikke allerede har billeder, bliver opdateret.

Masseimporter varebilleder - Dynamics 365

5. Skriv længere navne og beskrivelser

Du kan nu angive op til 100 tegn (mod tidligere 50) i alle felter af typen Beskrivelse og Navn på tværs af Business Central. Denne ændring gælder for:

  • Felterne Navn og Beskrivelse på masterdatakort, f.eks. kunde-, leverandør-, vare-, kontakt- og ressourcekort.
  • Felterne Navn og Beskrivelse i dokumenter som salgs- og indkøbsordrer, fakturaer og tilbud.
  • Feltet Beskrivelse i kladder, f.eks. finanskladder og varekladder.
  • Feltet Beskrivelse i finansposter, f.eks. debitor-, kreditor- og vareposter.

Derudover kan du nu angive op til 50 tegn (mod tidligere 10) i feltet Beskrivelse af måleenhed.

6. Vælg flere varer, der skal tilføjes et salgs- eller købsdokument

Du kan nu vælge flere varer på én gang fra varelisten, som du vil føje til salgs- eller købsdokumenter.

Du skal vælge linjehandlingen Vælg varer i salgs- eller købsdokumentet.

TIP! Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Standardvareantal på siden Opsætning af salg og tilgodehavender, udfyldes feltet Antal på salgslinjer på forhånd for alle valgte varer, når de føjes til salgsdokumentet.

7. Brug en gyldighedsdato for salgstilbud til at styre, hvornår salgstilbud udløber

Du kan nu indstille en datoformel i feltet Beregning af tilbuddets gyldighed på siden Opsætning af salg og tilgodehavender, som bliver brugt til at beregne feltet Tilbud gyldigt til dato i salgstilbud.

TIP! Du kan sikre, at salgstilbud med udløbne gyldighedsdatoer slettes, ved at køre batchjobbet Slet udløbne tilbud. Og hvis du aktiverer arkivering af salgstilbud (siden Opsætning af salg og tilgodehavender), bliver slettede salgstilbud også arkiveret, så du kan gendanne dem fra arkivet, hvis kunderne henvender sig igen.

Se flere forbedringer der kommer i april release 2019

Du kan se den fulde liste over alle de nye features og forbedringer, der kommer i forbindelse med april release 2019 til Dynamics 365.

Nogle forbedringer udkommer allerede d. 5. april 2019, andre forbedringer vil komme senere.

Se den fulde oversigt over forbedringer her

Hør mere på webinar om april releasen 2019

Vil du gerne høre mere om, hvad den nye april release 2019 til Dynamics 365 indeholder?

På ERPsupporten.dks Vidensportal kan du deltage i webinar.

På webinaret kan du høre vores konsulent gennemgå de vigtigste og mest fremtrædende forbedringer, der kommer i Dynamics 365.

Gå til webinar på Vidensportalen

Vidensportalen - April Release 2019
2019-07-24T09:39:05+00:00 12. marts 2019|